• Omdat niet alle jaarkaarthouders GVB hebben en dus geacht worden de regels te kennen, hebben wij de hoofdregels bij onze wedstrijden voor 2020 vastgesteld als hierna aangegeven.
 • “Out of bounds”
  De beschermende hekken tussen rood 5, 7, 8 en geel 1 zijn met witte tape om de hekken gemarkeerd als “out of bounds”. Slaat men hier de bal over het hek of onder het gaas door op het speelterrein van de andere hole, geld de bal als “out of bounds” en moet met een extra strafpunt een tweede keer worden afgeslagen. Bij rood 5 is links van de denkbeeldige lijn van begin hek tot bunker bij 6 ook “out of Sounds”.
 • Driving range: bal slaan binnen driving range is “out of bounde. Bal liggend tegen hek driving range is vrije drop binnen een stoklengte (niet dichter bij de vlag) wegens onnatuurlijke hindernis. De slootkanten, heggen en hekken die de grens van Hof van Heden vormen zijn eveneens via paaltjes met witte tape tot “out of bounds” verklaard. De hindernis op hole 4 rood is een natuurlijke hindernis. Ook de aangeplante hindernissen op rood 9 en geel 9 zijn natuurlijke hindernissen.
 • Afslaan op de holes vanaf de tee.
  Eigen tee gebruiken achter de aangelegde afslagplaats is toegestaan. Bij slagen in het veld spelen zoals de bal ligt. Op de greens is de putter verplicht.
 • Slaat men een bal “out of bounds” moet van de betreffende afslagplaats opnieuw worden afgeslagen, met bijtelling van een extra strafslag (voorbeeld: bal 1 “out of bounds” volgende slag telt als slag 3, slaat men slag 2 “out of bounds” volgende slag is slag 4 etc.).
 • Komt een bal via hek of begroeiing binnen het speelveld te liggen, dus binnen de lijn, gevormd door de twee naastliggende afbakeningen en is deze speelbaar, mag zonder strafslag worden verder gegaan. Is de bal niet speelbaar mag men droppen binnen twee stoklengten, echter niet dichter bij de hole (strafslag bijtellen). Rolt de bal onspeelbaar terug, dan opnieuw droppen en eventueel plaatsen. Men mag ook opnieuw afslaan, uiteraard ook met bijtelling van strafslag.
 • Bal in waterhindemis.
  Kunt u de bal spelen (bijvoorbeeld: droogstaande hindernis), mag u zonder strafslag verder. Let op! U mag de bal of de grond/het water bij het adresseren in een waterhindernis niet aanraken op koste van een strafslag als dat wel gebeurt. Ligt de bal niet speelbaar, dan zijn er twee keuzes:
   1. Achter de waterhindernis droppen en verder met strafslag, of 
   2. Terug naar het vorige afslagpunt en verder met ook strafslag.
 • Bal in bunker.
  U moet ofwel de bal slaan zoals hij ligt (zonder strafslag) en zonder bij het adresseren de bal of de grond te reken, op koste van een strafslag als dat wel gebeurt. Of u kunt de bal in de bunker onbespeelbaar verklaren en dan met bijtelling van een strafslag:
   1. Teruggaan naar uw vorige afslagpunt. 
   2. Droppen in de bunker binnen 2 stoklengten van waar de bal lag en niet dichter bij de vlag. 
   3. Bal droppen binnen de bunker, dan kunt u niet meer terug naar uw oude afslagpunt buiten de bunker en moet u met bijtelling van een strafslag opnieuw uw keuze maken als hierboven aangegeven.
 • Bal onbespeelbaar door ligging in natuurlijke hindernis.
  Uw keuzes:
   1. Oftewel de bal droppen binnen 2 stoklengten vanwaar de bal lag, echter niet dichter bij de vlag en een strafslag bijtellen. 
   2. Terug naar de vorige afslagplaats met bijtelling van een strafslag.
   3. Bal droppen achter elk punt waar de bal lag, echter in rechte lijn tussen dat punt en de hole met bijtelling van strafslag.
 • Bal onbespeelbaar door ligging in een niet natuurlijke hindernis
  (Bijvoorbeeld: schuilhut, hekwerk niet gemarkeerd als “out of bounds”)
  Onder strafslag hindernis ontwijken door droppen van bal binnen één stoklengte van plaats waar wel gespeeld kan worden, echter niet dichter bij de vlag.
 • “Airshor”
  Ofwel jammerlijk misgaan van bedoeling de bal te spelen, of raken van de bal bij adresseren in de baan of op de green: tellen als slag. Bij bal van tee vallen tijdens adresseren bij afslag van de hole geen straf, bal terugplaatsen.
 • Volgorde afslaan:
  Hole 1: speler met laagste hcp begint, speler met hoogste hop als laatste. Vanaf hole twee start degene met minste aantal slagen op vorige hole. Bij gelijk aantal slagen volgorde van vorige hole aanhouden.
golfregels
Scroll naar boven